ماه پایانی سال 95 و سال 96 خودروهای جدید پژو 2008 و پژو 208 و پژو 301 با قیمت های بالاتر از 60 میلیون تومان عرضه خواهد شد.

با بررسی و مشاهده تست خودروها  به این نتیجه رسیدم که هر سه مدل پژو  یک مشکل عمده  دارند که برای خانواده های ایرانی بشدت مهم و تاثیرگذار است .

مشکل ؟  نبود فضای کافی برای سرنشینان عقب. 
در واقع هرسه مدل بویژه پژو گرانقیمت 2008 و 208 دیدم که در صندلی عقب فقط  برای دو نفر سرنشین  در نظر گرفته شده و اساسا برای خانواده های دو  تا سه نفر ساخته شده .  
بنابراین بهیچوجه برای خانواده 5 نفره به صرفه نخواهد بود 80 تا 90 میلیون برای چنین خودروهایی هزینه کند . 
 در واقع زیر نود میلیون تومان  ما  هیچ حق انتخابی برای خرید خودرو صفر کیلومتر خارجی استاندارد خانوادگی   متناسب و بصرفه نخواهیم داست.  مگر اینکه  به خودرو دست دوم ماکسیما  90 یا مدل 89 یا سراتو  فکر کنیم ..