تبلیغات
گرگونامه

گرگونامه

دشتی هسیم و زنده ایم به زوون دشتی

بیت ا...عباسپور هم رفت ...خداش بیامرزاد 


قانون خووی هسن اما خیلی استثنا و تبصره اش هن   که اینا نه اونا نه ایی نه او نه ...


اتقاتاکو آدمن مال دوره دقیانوس هنی سرکارن و حاضر نیسن جاش هادت وو جوونی 

خالو برو بفکر آخرتت بش دو رکعت نماز قضا  جا با  ...خداش بیامرزاد ادامه مطلب

   اش گوت خالو ؛ کار نی 


    اوم گوت خالو: کار هن  ،کاردون نی 


      
  رب انی مغلوب فانتصر   آیه 10 سوره قمر

 جی اوم خوند از بزرگی اشرگوته  که حتما  لازم نی دعا زیاد و طولانی بشد تا اثر هاکوت 

لازمن خالو که  آدم اخلاص اش بشد و صدق 

هابله اخلاص و صدق از صفات پیغمبرای الهی هن 

حضرت نوح همین دعاش که  با 4 تا کلمه  دعای با اخلاص و با صدق  اما  تمام زمین غرق آوی 

کلا  ما در قرآن دعاهایی می خوانیم که خداوند متعال فرموده این دعاها قرآنی است 
  شیخ عباس هم رفت ...


شو جمعه یا ...


خداش بیامرزاد


    ان شاء ا... شفاعت شهدا شاملمو واویت توو قیامت  

      


  1.      میگو  کیلو بیست هزار تومن خدا خوشش میت ؟!
      

    طرف از جونش از مالش خرج میکوت کارخونه میزند دامپزشک خرج دون مرغ و تلفات جوجه کشی و سالن استریلیزه و مالیات و پیل کارگر و نگهبان و برق و گاز و آب  بعد مرغ میدت کیلویی 7000 تومن یا 6000تومان  . 
خدا خوشش میدت  شما نه نون نه دون و چینه و آو میگو اتو ددن  فقط جمعش میکنن حلا پیل بنزین و تور  باید میگو هادی کیلو 20000 تومان ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
که چن ...


گرگو:خالوجان بی مقدمه بی پرس و عرس بفرما  چن وض مکتب خونه ؟

  
خالو : بسم ا...الرحمان الرحیم الحمدلله رب العالمین .اللهم و انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی  و وفقنی للتی هی ازکی. عرضم و حضور خالوم که مکتب داری رونقش کمن نه مث قدیم 

گرگو: قدیم  که فرمایش میکنی یعنی کی خالو 

 خالو: گپم خیلی قدیم هم نی .تا همی 15سال تی تر. توی بردخو 4_5 تا مکتب خونه بی سی تعلیم  قرآن . 
گرگو: حلا چه ؟
خالو: حلا  دی نه . تاک پریکی هسن و نیسن. 
گرگو: چطو ؟ یانی مال چن . چطور همچی ان؟
خالو: زمونه عوض واودن خالو. 
گرگو : تعطیلی مکتب خونه یا بی رونقی مکتب خونه کومتاش درست ترن ؟
خالو: درست تر و عدل ترش تعطیلی هن نه بی رونقی . 
گرگو: چطو ؟!
خالو: الان خود مکتب دارا  مکتب نمی نند سی بچه مکتبی . باید مکتب خونه بشد تا مکتبی هم بیت .
گرگو: خالو چطو نی چطو مکتب خونه نی. همی خود جنابعالی چطو ات تعطیلاکردن. وض مالی خرابن یا جای مکتب نی یا آدمش نی .
 (ادامه مصاحبه با مکتب دار قدیمی  قسمت دوم در پست بعدی)