تبلیغات
گرگونامه

گرگونامه

دشتی هسیم و زنده ایم به زوون دشتی

  ماه پایانی سال 95 و سال 96 خودروهای جدید پژو 2008 و پژو 208 و پژو 301 با قیمت های بالاتر از 60 میلیون تومان عرضه خواهد شد.

با بررسی و مشاهده تست خودروها  به این نتیجه رسیدم که هر سه مدل پژو  یک مشکل عمده  دارند که برای خانواده های ایرانی بشدت مهم و تاثیرگذار است .

مشکل ؟  نبود فضای کافی برای سرنشینان عقب. 
در واقع هرسه مدل بویژه پژو گرانقیمت 2008 و 208 دیدم که در صندلی عقب فقط  برای دو نفر سرنشین  در نظر گرفته شده و اساسا برای خانواده های دو  تا سه نفر ساخته شده .  
بنابراین بهیچوجه برای خانواده 5 نفره به صرفه نخواهد بود 80 تا 90 میلیون برای چنین خودروهایی هزینه کند . 
 در واقع زیر نود میلیون تومان  ما  هیچ حق انتخابی برای خرید خودرو صفر کیلومتر خارجی استاندارد خانوادگی   متناسب و بصرفه نخواهیم داست.  مگر اینکه  به خودرو دست دوم ماکسیما  90 یا مدل 89 یا سراتو  فکر کنیم ..


    

 امسال ان شاءالله. خیا گوتن خالو  گوتتتت


اما.  اما . . مار. افعی. هم زیادن. سیلی که امت.  مار زیادی ش آوردن. . مار. از. کوه وسووخزار ا. . 

اتیاطاکنی خالو  بقول او  ش گون بی کرفول


خیا زرد  بکار خالوا. چارتا. کل خیا. . زمی اوش زتن سیراب سیراب  .


فکر  ناتوری لاله خیا مکو خالو.


  سوزن توربو نخر  . اصلا نخر. . دنا  اگر میخوری صبر کن حوصله کن. دنیا اتوماتیک توربو.  اسفند بخر نظرم از اچ سی بخترن  . موتور اچ سی  تیوقایفو  اچ سی  تست پایداری نداره  یه چی من درآوردی .


  سلام علیکم خالو


سرماخوردگی توی مردم  واپرسرن.  اتیا طاکنین عبدو خلو صفر . بی . و.  حسن علو مرفر.   اش گوت خالو  چن دردت  اش گو. نمیگم وختی درمو نی


 سلام علیکم خالوآ  


گرما هم کم کم پابر وامیت از منطقه و  میشیت جاش و سرما میدت هابله 


  


 کری واوده    اصطلاحی است korry 

  معدل فارسی کری را بگو  خالو 

   شرطی شدن ؟؟!


کتاب روضه  یا مقتل خوانی خیلی مهمه . متاسفانه در شهرها  حتی اسمش هم اشو نشتن ..باید کاری هاکنیم تا  مقتل خوانی در مراسم شهرها هم باب شود .   لعنت بر یزید و متابعان یزید


اش  گوت دوت نباید کوراته بوازت  ..که دوت لگتو وایسوت