تبلیغات
گرگونامه

گرگونامه

دشتی هسیم و زنده ایم به زوون دشتی

  یا مقلب القلوب و الابصار  یا مدبر الیل و النهار یامحول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال  


طبق اعلام اداره استاندارد بوشهر  این روغن از علامت تقلبی استاندارد استفاده کرده. 


 سلام علیکم خالوآ  

 


   معنی واژگان :


   اش شاتاسا. esh shatasa


    

   ازت گرفت 

   


هابله خالوآ. سلام علیکم  


نرم نرمک میرسد اینک توسو !!!بهار تموم وایی رفت پی کارش همه چی توو هم خشک و خار. سر سامون خومو ایطورن ...
 هابله خالو سلام علیکم 


پ ری مردم باید اشو جا وع ری . 

پ ری مردم  نصیحت و وصیتشو فیده س نی. وعر  تا سرشو و سنگ بخورد  اوسآآااااااااوسا هم همطور بی مامو  نمیفهمی . هابله. معلم کلاس پنجم  بلد نبی ریاضی  تعیلممو هادت .مامو نمیفهمی خالو. هابله. اوسا هم  فنسل (مداد)بدرد نخور بی ساخت چین هم بی . مامو نمیفهمی. فنسل که چکش (نوکش)میشکست ...


لنجی هم غرقاودن توو تیفونکو بد ضربه ای بی  هواشناسی اعتنا نمیکنن لنجیا  مال خومو نمیگما سالهان لنج و قایقا اخبار آور و هوای عربا میگرن اما اعتنایی درکار نی خالو که نی هابله . همه تیمو بی اعتنا واوسیم . کشاورزا خوشو میفهمنن توی شهریورماه وقت ضربه و تیفونن نه وقت کشت و زرع . اگر بکاری باد درو میکوتش هابله بقولی اما عتنا نمی کنند توی سنبله و اسد نه مال کشاورزی ان خالو ... قدیمیا یه چیشو میفهمدن خالو 


 بور خالو تا جی جوونی وازآویت  60سالت واودن دس واسون اداره نیسی مکو ایذاتی 


بور خالو  دست عهد وعیالت بگی زیارت خراسونی مشهدی قمی گردش و 
گردش سفر نمیشی و جهندم 
لااقل تو رکعت نماز قضا واخون