تبلیغات
گرگونامه

گرگونامه

دشتی هسیم و زنده ایم به زوون دشتی                         


                         ساد    


             

          


   


سلا م خالوآ    حکایت صفرو حاجعلی اَلسَن  سیتو تعریفا کنم

50سال تیتَر  صفرو حاجعلی اَلسین  پیرمرد بلندی  صورت اُول  اُوله (آبله گون)

مجرد ورخدودن  وکار وشغلش دوره گردی (رَهکی )  خدابیامرز قد خُش هم آدم فِعلداری بودن

همیشه  اِش میگوتِن (تکیه کلام )

کاکا آکساری  آسپرینی
توی دِر بو نِتو  نی ؟!


ادامه شِن  پُست بعدی


المقناص  
ما رأیکم  فی هذا الملف ؟

 ما رایکم  فی هذا الملف؟(لو انت اخی العرب المسلم تشاهد وتزور هذا الوب

العرض من گُـرگو السووخی .ما رایک بهذا العمل یا اخی العرب

کار  بعضی عـرب چطور ؟ که بُنده می خرد سی بازی و تفریحش؟ شکار وکُشتن موجود زنده فقط از روی شکم سیری و بوالهوسی  کار دُرُستی هن؟


    
      
       

          وَلم       valm         وَلمه         


                                                  
         یُرد         yord


                                                       


   
  هَف - هَش  نفری  دُمِش  جَسِدَن  تا  شی باخا  اِشو   گِرِت 


و   اِشو   کَنگپَس  کِرد   و   اِشو  بُرد  تا  خِتینش (خَتنه اش) هاکُنَن !


  بُچ   بی  که17 سال   18سالش  واوده ای   اُما  ختین  اِش  نکرده یی  هِنی


  و  فراری   بی  و  زَهرِه تِرَک   


    سلام علیکم خالوآ    و تقبل ا... اعمالکم  

     مُک  mok                   گُرو     grow       لِس     les

 
توجه :  نظرات دومن صفحه
     


     
 سلام علیکم خالوآ وتقبل ا...اعمالکم      


       کلوم دشتی پِرِ تُرمَحق رَفتن  

       1)     دِغَذ   

       2)    اُجید
       
        3)   کولو
              
            


ای آنکه به ملک خویش پاینده تویی                    در ظلمت شب صبح نماینده تویی

کار من بیچاره گره در گره است                      بگشای خدایا که گشاینده تویی

********

ای خالق خلق رهنمایی بفرست             ای رازق رزق در گشایی بفرست

کارم زگناه و معصیت بسته شده           رحمی بنما گره گشایی بفرست

********

ای آنکه منزه ای و بی همتایی              کس را نبود ملک بدین زیبایی

هم مالک ملکی و هم خالق خلق            هم عالم و حاکمی و هم بینایی

********

یا رب زکرم بر من دل ریش نگر         تو محتشمی بر من درویش نگر

شایسته در گهت ندارم عملی                بر من منگر بر کرم خویش نگر

********

شب خیز که عاشقان به شب راز کنند    گرد در و بام دوست پرواز کنند

هر جا که دری هست به شب بربندند     غیر از در دوست را که شب باز کنند

********

دارم گنهی که پشت ایمان شکند            بازار تمام بت پرستان شکند

بار گنهم اگر به میزان سنجند               ترسم که به روز حشر میزان شکند

********

یا رب نظر لطف عطا کن ما را           داریم دلی خسته دوا کن ما را

هر چند گنه کار و پریشان حالیم           زوار شهید کربلا کن ما را

********

یا رب چه کنم که هیچ کردارم نیست      از جرم گنه زبان گفتارم نیست

دستم تهی و بار گناهم سنگین               جز لطف و عنایت تو ستارم نیست

********

ای ذات تو بر کل ممالک مالک            وی راهروان کوی عشقت سالک

من وصف تو از کلام خود می گویم       انت الباقی و کل شی هالک

********

یا رب به رسالت رسول ثقلین              یا رب به غزا کننده بدر و حنین

عصیان مرا دو نیمه کن در عرصات     نیمی به حسن ببخش و نیمی به حسین

********

یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا دانای کل حال و یا معبود بی زوال یا ربی

اهالی محترم دشتی بردخنیای روزه دار تقبل الله اعمالکم

شکرخدا زنده  وعَرخِدیم (زنده ماندیم) که به امید خدا ماه رمضون اُمسال هم روزه بِشیم .سُفره ی افطاری که دورش جمع وامبیم  بعضی وختها خیلی حسرت آورِن..آدم یاد عزیزانش موفتِد که مارمضون پار یا پیرار یا پِشتَرپیرار حیات زنده شو حاضر بودن سحرها مناجات بیدار وامبدن و ..اُمّا حِلا نَه..جاشو خیلی خالی هِن..خدا رحمتشو هاکوت

نِک آدم چِن؟! اُمسال هن سال بعد ..

روزه  هِسین و رعایت احوالتون واجب..مناجات نامه بالا  از قدیم الایام تا حالا توی منطقه دشتی و بردخو وَختِ سَحَر میخونند ..مَرحَبا به ملّت بامعرفت دشتی مرحبا به مردمون بردخون و منطقه بردخو..یاد زارشامیر و شیخ جواد ومشتی غلوم مندو  و..بخیر ..عمری صدای گرم و پرمعنویتشو به وَختِ سَحَر در خِدمت اسلام ومسلمین بی..خدا رَحمَتِشو هاکوت..متن مناجات نامه خیلی توی اینترنت گشتم اوم ناجوت الا توی وبلاگ خالو زاراحمد واعظ (آخربین)خدا حفظش هاکوت..التماس دعا


  اِش گُت :  نون ِ  هتل ها  اُومو   بُرِ رِ دِن !! (بریده ایم)

اوم گُت  : چطو  خالو؟

 اِش گُت:  گِپُم  دشتی ها  هِن که  (از دشتی)  مِیَن (می آیند)  اینجا

و  هر روز  مهمون (مهمان ) اُومو  هِسِن   ری دِل وَر دِلمو 


توی دِل خوم  اُوم گوت :    هی دِنیا   ..هی روزگار  

 اَمان از آدمِ نبود ...

 کاشکی  ما   دشتی ها   اومو   می فهمید  که شما  چقدر گدا  و  نبود هسین

حیف حیف که ما    نیت مو  پاک  و  هنیزا  صاف و سُندُله هسیم  همه پیوندها